شرکت مسافربري ايمن سفرايرانيان مشهد در پايانه مسافربري امام رضا(ع) سالن شماره 1 غرفه 3سمت چپ سالن واقع شده است و مديرعامل شرکت آقاي عباسعلي سيرجاني تقي آبادي جهت رسيدگي به مشکلات مسافرين معرفي ميگردد و خدمات و کالايي که درسايت ارائه شده فروش بليط اتوبوس ميباشد که طبق قوانين جمهوري اسلامي و سازمان محترم حمل ونقل ميباشد و شرکت مسافربري ايمن سفرايرانيان از مسافرين و دفاتر فروش تقاضا دارد جهت بهبود ارائه خدمات  انتقادات و پيشنهادات شما عزيزان را از طريق شماره تلفن هايي که در صفحه ي اصلي درج شده است پذيرا باشد باتشکر عباسعلي سيرجاني مديرعامل شرکت